Sách Phương pháp Nghiên Cứu Phật Học

Sách đã phát hành tháng 12/2021 tại nhasachphatgiao.com
hoặc liên hệ Zalo
Phương pháp nghiên cứu Phật học là tác phẩm tường thuật lại những kinh nghiệm cá nhân của tác giả trong thời gian làm công tác nghiên cứu ngành Phật học.
Sách như là một tóm lược quá trình nghiên cứu về sự hình thành, phát triển của Tam tạng kinh điển qua các thời kỳ Nguyên thủy, Đại chúng, Đại Thừa với các yếu tố dị biệt tương đồng và mối liên hệ giữa Kinh Luật Luận , giữa Kinh A Hàm và Nikaya , Kinh Đại thừa  để hướng đến một sự nghiên cứu sâu hơn về Tam tạng kinh điển .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *