Chùa Cổ Am – Thích Hạnh Bình trình bày đề tài ‘Tự lập và trách nhiệm’

TT Thích Hạnh Bình trình bày đề tài ‘Tự lập và trách nhiệm’ trong khóa tu mùa hè dành cho đối tượng là học sinh cấp 3 được tổ chức lần thứ ba, ngày 11/08/2019 tại chùa Cổ Am thôn Đông Chiểu xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trụ trì : Thượng […]

Trung tâm Phật Học Hán Truyền -TT Thích Hạnh Bình phát hành

Giảng Giải Luận Đại Thửa Khởi Tín Nghiên cứu Như lai tạng Vô Ngã Luân Hồi Giảng giải Kinh Bát Nhã Lược giảng Luận Trung Quán Lịch sử Tư tưởng Phật học Trung Quốc Khái Luận Phật giáo Ấn Độ Nghiên cứu 5 việc Đai Thiên Bát Chánh Đạo- Lối sống mang lại hạnh phúc […]